R60314

Ewals

Lok – Standardbespannung:DCC

K10822
Kato 10822 – Cross­rail Class 66 PB 03

Lok – Alternativbespannung:

AHNS2238
Arnold-Horn­by HNS2238 – BLS Re 4/4 193 “Steg”

Wagen:

R60301
Rocky-Rail 60301 – AAE Sdggmrs T mit 2 Auf­lie­ger “Ewals Car­go Care” grau
R60301
Rocky-Rail 60301 – AAE Sdggmrs T mit 2 Auf­lie­ger “Ewals Car­go Care” grau
R60314
Rocky-Rail 60314 – AAE Sdggmrs T mit Auf­lie­ger “Ewals Car­go Care” + Auf­lie­ger “Ewals Inter­mo­dal” grau
R60314
Rocky-Rail 60314 – AAE Sdggmrs T mit Auf­lie­ger “Ewals Car­go Care” + Auf­lie­ger “Ewals Inter­mo­dal” grau
R60106
Rocky-Rail 60106 – AAE Sggmrss 90 mit 2 Wech­sel­brü­cken “Ewals Car­go Care” grau
R60106
Rocky-Rail 60106 – AAE Sggmrss 90 mit 2 Wech­sel­brü­cken “Ewals Car­go Care” grau
R60113
Rocky-Rail 60113 – AAE Sggmrss 90 mit 2 Wech­sel­brü­cken “Ewals Inter­mo­dal” grau
R60113
Rocky-Rail 60113 – AAE Sggmrss 90 mit 2 Wech­sel­brü­cken “Ewals Inter­mo­dal” grau
F8453.07
Fleisch­mann 8453.07 – NS Sdkmms mit Auf­lie­ger “Ewals Car­go Care” grau
F8453.07
Fleisch­mann 8453.07 – NS Sdkmms mit Auf­lie­ger “Ewals Car­go Care” grau

Tech­ni­sche Daten:

    • 1 Loko­mo­ti­ve
    • 10 Wagen
    • 1919 mm LüP

zurück zur Liste