H23482.1

Uacs

Lok:

F7389.02
Fleisch­mann 7389.02 – SRT Rem 487 001

Wagen:

H23482.1
Hob­by­train 23482 – SBB Uacs weiss – Holcim
H23482.2
Hob­by­train 23482 – SBB Uacs weiss – Holcim
H23482.1
Hob­by­train 23482 – SBB Uacs weiss – Holcim
H23482.2
Hob­by­train 23482 – SBB Uacs weiss – Holcim
H23482.1
Hob­by­train 23482 – SBB Uacs weiss – Holcim
H23482.2
Hob­by­train 23482 – SBB Uacs weiss – Holcim
F8489.01.1
Fleisch­mann 8489.01 – SBB Uacns weiss – Holcim
F8489.01.2
Fleisch­mann 8489.01 – SBB Uacns weiss – Holcim
F8489.02.1
Fleisch­mann 8489.02 – SBB Uacns weiss – jura cement
F8489.02.2
Fleisch­mann 8489.02 – SBB Uacns weiss – jura cement
F8489.02.1
Fleisch­mann 8489.02 – SBB Uacns weiss – jura cement
F8489.02.2
Fleisch­mann 8489.02 – SBB Uacns weiss – jura cement

Tech­ni­sche Daten:

    • 1 Loko­mo­ti­ve
    • 12 Wagen
    • 1144 mm LüP

zurück zur Liste